Psykoterapi

Den psykoterapi, jeg tilbyder, er samtaleterapi, som tager udgangspunkt i de ting, du vælger at tale om, og det du har brug for lige nu.
Min psykoterapi er et samarbejde, hvor jeg støtter dig i de ting, du har ønske om at arbejde med for at få det bedste ud af dit liv.

I kombination med samtale bruger jeg forskellige andre metoder som Tankefeltterapi, Emotionel Frihedsteknik, kunstbaserede metoder og Systemisk familieopstilling. Dette foregår altid i samråd med dig.

Du kan måske spørge dig selv: Hvad er vigtigt for mig lige nu? Hvad er det, der står i vejen for, det jeg gerne vil?

Føler du:

  • Stress og overvældelse?
  • Manglende selvværd?
  • At frygt og bekymring af og til tager over?
  • Brænder du inde med sorg eller vrede eller andre stærke følelser?
  • Eller føler du, at du ikke får levet dig selv ud?

Du er unik og skabt til at hele, så en af de ting, du lærer hos mig, er at lytte til dig selv, at passe på dig og kende din krops signaler. Jeg vil støtte dig i det, der er godt for dig.

Hvad du kan forvente under en session med mig:

  • Vi taler om hvad du tænker, føler og gør.
  • Vi ser på grunden til, at du har det, som du har.
  • Vi undersøger dine relationer og din hverdag.
  • Vi skaber ro i kroppen og sindet.
  • Vi finder ud af, hvordan du kommer videre med, det du ønsker.

Nogle af mine erfaringsområder:

Angst, bekymring

Måske kender du det, at små ting kan blive uoverkommelige, fordi du bekymrer dig for meget. Det kan føles som om, at det vokser inde i hovedet på én og kan udmønte sig i angst, depression og manglende selvværd. Du kan komme til at bruge meget af din energi på at holde sammen på dig selv.

Stress

Er hverdagen blevet uoverskuelig af alt for mange gøremål og er følelser kommet i klemme af for lidt tid? Har du svært ved at sige nej og begrænse opgaver og krav fra omgivelserne, kan du føle dig overbebyrdet og at harddisken er fyldt mere end helt op.

Stress bygger ofte på mange forskellige årsager, ydre og indre faktorer. Stress skyldes bl.a. at man ikke har lyttet eller reageret på sin krops og psykes signaler og tæret for meget på sine ressourcer. Det kan også skyldes ydre årsager, der skal gøres noget ved.

Der er nogle stærke strømninger i vores tid og kultur omkring det at præstere og kunne yde maksimalt, som ikke tager hensyn til kroppen og psyken. Det kommer der mange alvorlige problemer ud af.
Mange har frygt for at følge deres egne fornemmelser og gå i mod omverdens krav. Der er meget på spil, for mister vi for meget ved at følge vores egne fornemmelser og vælge ud fra dem? Eller mister vi os selv, når vi bare prøver at følge med i tidens malstrøm? Måske kan vi slet ikke mærke os selv mere, fordi vi kun agerer ud fra, hvad andre dikterer. Først når kæden hopper af, bliver vi nødt til at lytte til os selv.

Psykisk sårbarhed, højsensitivitet (HSP)

Måske føler du dig sårbar og uden filter i verden.
Du kan evt. have stor sensitivitet; det betyder at man tager alt for meget ind i forhold til, hvad man kan bearbejde. At sanse stærkt giver mange indtryk og impulser i hjernen, der skal arbejde hårdt for at skabe balance og afspænding. Her kan du lære at tage dine forholdsregler og passe godt på dig selv.

Lavt selvværd

Mange lider af lavt selvværd, pga. deres historie, nederlag eller pga. for høje krav til sig selv. Man ønsker enten at levere det perfekte, og man leverer meget uden at blive tilfreds selv. Eller man undgår at præstere, fordi man giver op inden og lever et tilbagetrukket liv i skyggen uden at føle, man har realiseret sig selv. Måske har der ikke været nok støtte og opbakning igennem livet.

Ensomhed

Føler du dig alene, ensom og savner nogen at dele med kan første skridt være at se en terapeut, der ved, hvordan det føles. Der skal overvindelse til at række ud efter andre, når man knap nok har modet. Tør du tage det første skridt, kan det være det skridt, der ændrer din situation.

Skam

Er du ramt af skam, kan det være, at du bærer på noget, som er ulideligt at være alene om. Måske bebrejder du dig selv, og tror at andre vil hade dig, hvis de kendte din hemmelighed. Måske har du følt dig anderledes og forkert og har skyldfølelser over det. Måske er det andre, der har fået dig til at føle sådan, men nu er du den, der er hårdest ved dig selv. Den onde cirkel kan brydes, når du tør at gøre op med tavsheden.

Gået i stå

Synes du, at du ikke får brugt dig selv nok, at du har mere i dig, som du selv og verden kunne have gavn af? Føler du at vanerne har taget over, og dagene ligner lidt for meget hinanden, eller at der ikke er så meget plads til sjov, men det hele er blevet for pligtbetonet? Vores hjerner er skabt til at lære lige meget, hvor gamle vi bliver, men hjernen er også god til at køre i ring og trænger til at få nye idéer jævnligt. Jeg kan støtte dig til at få mere kreativitet ind i hverdagen, da kreativitet og problemløsning er mit speciale.

Du er unik og skabt til at hele, så en af de ting, du lærer hos mig, er at lytte til dig selv, at passe på dig og kende din krops signaler. Jeg vil støtte dig i det, der er godt for dig så du kan få det bedste ud af dit liv.

Der er mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. Det kan være godt at tale fortroligt med en person, hvis opgave det er at støtte dig i det, du måtte ønske at tage op, se på og arbejde med. Du ønsker måske at se på din livssituation, skabe større klarhed og få indsigt i ubevidste handlemønstre og adfærd.
    Målet kan være at gøre op med personlige problematikker, få mere selvaccept, blive bedre til at støtte dig selv og at få det bedre med dine medmennesker.
    Det kan være, at du føler, at noget må der ske eller ændres, fordi du er gået i stå eller har svært ved at komme videre selv. Jeg støtter dig i at finde det mål, som er godt for dig.

Det er individuelt hvor mange gange, man har brug for at komme. Hvis du har haft et problem længe fx siden barndommen, skal du nok regne med, at det kan tage et stykke tid at bearbejde. Jeg støtter dig i at komme videre og komme igennem det, som er svært for dig.

I terapi med børn og unge, og ofte også voksne, er det en stor fordel at bruge “et fælles tredje”. Det bruges som et led i mellem klient og terapeut,  fx nogle symboler, som viser fx klientens følelser. Det fælles tredje kan være en personlig ting, et foto, en collage, et objekt lavet med kunstneriske materialer som ler og farver, eller dyrefigurer.

Basis Familieopstilling

Vi ser på din historie og din familie gennem opstillinger med symboler og figurer, der repræsenterer din familie. Her får du klarhed over, hvilke mønstre, der ligger i netop i din familie. Mønstre kan både være en tryghed og sikkerhed men kan også være fastholdende og strammende. Ved at se mønstret udefra kan du begynde at lave dit eget mønster for, hvordan du vil agere i din familiestruktur.

En familie kan med fordel deltage i familieopstilling sammen og se på deres egen dynamik og problematikker.

Share Button