Psykoterapi

Jeg tilbyder psykoterapi på Christianshavn.

Desuden tilbyder jeg:

 • Stressbehandling
 • Tankefeltterapi – TFT/EFT – Emotionel frihedsteknik
 • Familieopstilling
 • Access Bars®

Læs om de forskellige metoder nederst på siden.

Vores udgangspunkt er dét du ønsker at tale om. Det kan være din livssituation, at skabe større klarhed og få indsigt i dine handlemønstre og adfærd, eller at løse en relation du har svært ved at håndtere selv.
Det kan være, at du føler, at noget skal ændres, fordi du er gået i stå eller har svært ved at komme videre selv.
Jeg støtter dig i at komme videre.
Målet kan være at gøre op med personlige problematikker, få mere selvaccept og selvværd, blive bedre til at støtte dig selv og at få det bedre med dine medmennesker.
Vi tager udgangspunkt i dine ressourcer og potentialer for at skabe balance til de problematikker, der kan komme op.

Det er individuelt hvor mange gange, man har brug for at komme. Hvis du har haft et problem længe fx siden barndommen, skal du nok regne med, at det kan tage et stykke tid at bearbejde. Der findes ingen færdigkøbte svar eller facit, vi er alle forskellige og har brug for unikke løsninger. 

Føler du:

 • Stress og overvældelse?
 • Manglende selvværd?
 • At frygt og bekymring af og til tager over?
 • Brænder du inde med sorg eller vrede eller andre stærke følelser?
 • Eller føler du, at du ikke får levet dig selv ud?

Du er unik og skabt til at hele, så en af de ting, du lærer hos mig, er at lytte til dig selv, at passe på dig og kende din krops signaler. 

Hvad du kan forvente under en session med mig:

 • Vi taler om, hvad du har på hjerte, hvad du tænker, føler og gør.
 • Vi taler ud fra det personlige, private og professionelle.
 • Vi ser på grunden til, at du har det, som du har.
 • Vi undersøger dine relationer og din hverdag.
 • Vi skaber ro i kroppen og sindet.
 • Vi finder ud af, hvordan du kommer videre med, det du ønsker.

I kombination med samtale bruger jeg af og til andre metoder som Tankefeltterapi, Emotionel Frihedsteknik, kreative og kunstbaserede metoder og Systemisk familieopstilling. Dette er forslag og foregår altid i samråd med dig.

Nogle af mine erfaringsområder:

Angst, bekymring

Måske kender du det, at små ting kan blive uoverkommelige, fordi du bekymrer dig for meget. Det kan føles som om, at det vokser inde i hovedet og kan udmønte sig i angst, depression og manglende selvværd. Du kan komme til at bruge meget af din energi på at holde sammen på dig selv.

Stress

Er hverdagen blevet uoverskuelig af alt for mange gøremål, og er følelser kommet i klemme af for lidt tid? Har du svært ved at sige nej og begrænse opgaver og krav fra omgivelserne, kan du føle dig overbebyrdet.

Stress bygger ofte på mange forskellige årsager, ydre og indre faktorer. Stress skyldes bl.a. at man ikke har lyttet eller reageret på sin egen krops og psykes signaler og tæret for meget på sine ressourcer. Man kan have en meget høj arbejdsmoral og stille høje krav til sig selv – eller ens omgivelser stiller for høje krav.

Der er nogle stærke strømninger i vores tid og kultur omkring det at præstere og yde maksimalt, som ikke tager hensyn til kroppen og psyken. Det kommer der mange alvorlige problemer ud af.
Mange har frygt for at følge deres egne fornemmelser og gå i mod omverdens krav. Der er meget på spil, for mister vi for meget ved at følge vores egne fornemmelser og vælge ud fra dem? Eller mister vi os selv, når vi prøver at følge med andres forventninger og krav? Måske kan vi slet ikke mærke os selv mere, fordi vi kun agerer ud fra, hvad andre dikterer. Først når kæden hopper af, bliver vi nødt til at lytte til os selv. 

Psykisk sårbarhed, højsensitivitet (HSP)

Måske føler du dig sårbar og uden filter i verden.
Du kan evt. have stor sensitivitet; det betyder at man tager alt for meget ind i forhold til, hvad man kan bearbejde. At sanse stærkt giver mange indtryk og impulser i hjernen, der skal arbejde hårdt for at skabe balance og afspænding. Her kan du lære at tage dine forholdsregler og passe godt på dig selv.

Lavt selvværd

Mange lider af lavt selvværd, pga. deres historie, nederlag eller pga. for høje krav til sig selv. Man ønsker enten at levere det perfekte, og man leverer meget uden at blive tilfreds selv. Eller man undgår at præstere, fordi man giver op inden og lever et tilbagetrukket liv i skyggen uden at føle, man har realiseret sig selv. Måske har der ikke været nok støtte og opbakning igennem livet.

Ensomhed

Føler du dig alene, ensom og savner nogen at dele med, kan første skridt være at se en terapeut, der ved, hvordan det føles. Der skal overvindelse til at række ud efter andre, når man knap nok har modet. Tør du tage det første skridt, kan det være det skridt, der ændrer din situation.

Skam

Er du ramt af skam, kan det være, at du bærer på noget, som er ulideligt at være alene om. Måske bebrejder du dig selv, og tror at andre vil hade dig, hvis de kendte din hemmelighed. Måske har du følt dig anderledes og forkert og har skyldfølelser over det. Måske er det andre, der har fået dig til at føle sådan, men nu er du den, der er hårdest ved dig selv. Den onde cirkel kan brydes, når du tør at gøre op med tavsheden.

Gået i stå

Synes du, at du ikke får brugt dig selv nok, at du har mere i dig, som du selv og verden kunne have gavn af? Føler du at vanerne har taget over, og dagene ligner lidt for meget hinanden, eller at der ikke er så meget plads til sjov, men det hele går op i bør og skal? Vores hjerner er skabt til at lære lige meget, hvor gamle vi bliver, men hjernen er også god til at køre i ring og trænger til at få nye idéer jævnligt. Jeg kan støtte dig til at få mere kreativitet ind i hverdagen, da kreativitet og problemløsning er mit speciale.

I terapi med børn og unge, og ofte også voksne, er det en stor fordel at bruge “et fælles tredje”. Det bruges som et led i mellem dig og mig,  fx nogle symboler som viser fx dine følelser.
Det fælles tredje kan være en personlig ting, et foto, en collage, et objekt, du har valgt at tage med eller laver her med kunstneriske materialer som ler og farver eller figurer.

Basis Familieopstilling

Vi ser på din historie og din familie gennem opstillinger med symboler og figurer, der repræsenterer din familie. Her får du klarhed over, hvilke mønstre, der ligger i netop i din familie. Mønstre kan både være en tryghed og sikkerhed men kan også være fastholdende og strammende. Ved at se mønstret udefra kan du begynde at lave dit eget mønster for, hvordan du vil agere i din familiestruktur.

En familie kan med fordel deltage i familieopstilling sammen og se på deres egen dynamik og problematikker.

Tankefeltterapi TFT og Emotionel Frihedsteknik EFT

Har du ubehag pga. af symptomer fra fx stress, kan ubehag og irritation mindskes betydeligt med tankefeltsterapi.
Metoden er kendt som Tapping på amerikansk og “Banketerapi”, fordi man banker let på udvalgte akupunkturpunkter.

Tankefeltterapi er en fusion af psykologi og akupressur. 

De traditionelle akupunkturpunkter bruges til at trykke på samtidigt med, at man gør brug af  samtaleterapi, kognitiv psykologi. 

Vi bruger tankefeltterapi og emotionel frihedsteknik til at formindske ubehag og bearbejde traumer.

Med TFT/EFT arbejder du med at acceptere problemet, acceptere dig selv samtidigt med, at du bearbejder ubehag, symptomer eller traumer.

Tankefeltterapi er helhedorienteret og ved fysiske symptomer undersøges følelsesmæssige og psykiske ubalancer.
Der er et utal af fysiske og psykiske symptomer, man kan lave tankefeltterapi på. 

Ubehag kan skyldes “omvendt polarisering”. For at skabe balance i energisystemet, som består af 26 meridianer, der vender i plus og minus, må vi sørge for at vende dem rigtigt, også kaldet at “vende batterier”. Resultatet af at vende “batterierne” rigtigt, er bedre flow igennem kroppen og større ro og balance.

Access Bars® behandling

Access Bars betyder adgang gennem barrierer og er en blid behandlingsform, som kan sammenlignes med meget let akupressur, – som er at holde på punkter (man også bruger i akupunktur).

Du ligger ned under behandlingen, påklædt og modtager let berøring hovedsagelig på hovedet i 1 time og 15 min. Det kan sammenlignes med zoneterapi  – på hovedet – bare uden smerter.
   Der er 32 punkter, som berøres meget blidt, og derved frigøres blokeringer og spændinger i kroppen.
Dit parasympatiske nervesystem aktiveres, så kroppens egen regenererende evne begynder at tage over.
Punkterne er forbundet med forskellige livsområder, som man kan tage op og tale om undervejs, men man kan også vælge at modtage uden ord.

   Behandlingsformen fungerer meget fint som supplement til stresshåndtering, personlig udvikling, regulering af nervesystemet og regulering af forskellige fysiske, psykiske og følelsesmæssige forstyrrelser.

Behandlingen virker meget afspændende, løsner ophobede spændinger og frigører energi. Det er som at få vendt batterierne rigtigt, så kroppens energibaner kan få et bedre flow.

Access Bars virker også rigtig godt på børn og unge, børn med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

 

Share Button