Kunstterapi

 “Hvis man som jeg, har haft svært ved at sætte ord på følelser eller oplevelser af, hvordan det føles at være mig, kunne kunstterapien åbne op for veje og bruge mine fingre som talerør….” – Jonas

Hvad er det kunstterapi kan?

  • Kunstterapi kan sætte os i forbindelse med de skabende evner – som alle har.
  • Farver skaber liv og varme, streger skaber klarhed og fokusering, skulptur og form synligører følelser og fornemmelser.
  • Kunstterapi vækker sanserne og sætter kropslige processer i gang.
  • Vores selvhelbredende ressourcer vækkes.
  • Vi bliver gladere af at bruge vores kreative evner. 

Kunstterapi er psykoterapi, der gør brug af forskellige kreative metoder fx maleri, poesi, drama og dans.

I kunstterapi udvikler vi den kreative side af os selv. Vi finder nye veje til at give udtryk for følelser og tanker, som kan være svære at sætte ord på. Vi bruger også samtale for at støtte en forandringsproces.

Innovation og nytænkning er efterspurgt overalt, og spørgsmålet er, hvordan vi udvikler disse kompetencer. Det er efterhånden almindelig kendt, at vi skal gøre brug af både højre og venstre hjernehalvdel for at kunne løse problemerne. Det er netop, det du gør i kunstterapi.
Du vil få mange nye idéer til, hvordan du kan bruge dine indre ressourcer og billedsprog til at komme bedre i kontakt med dig selv og dermed udvikle din evne til at være i bedre kontakt med andre.

    Kunstterapi kan give et nyt perspektiv på livet. Det kan fremme en proces, hvor de indre ressourcer får lov at udfolde sig og blive stærkere.

Se din egen problemstilling lidt mere udefra …

Ved behandling af chok og traumer, kan det være en fordel at udtrykke sig gennem billedsprog, da det er en nænsom metode til at løsne op for chok. Man behøver ikke at tale direkte om hændelser der er sket, men fx vise det i et billede. Det har en helende og selvregulerende effekt og styrker egne ressourcer.

Omkring tolkning af billedearbejde i kunstterapi: Min teoretiske baggrund for billedanalyse er funderet i C.G. Jungs analytiske psykologi og i kunstanalyse med baggrund i kunsthistorie, men tolkning foregår altid i samarbejde med den, der udfører et billedarbejde og i respekt for, at ethvert udtryk er unikt.

Udtalelse: “Et kunstterapi forløb for mig har betydet, at jeg hurtigere kom ind til sagens kerne i de problemstillinger, jeg kom med. Derudover fandt jeg hurtigere ind til mine egne iboende ressourcer, som virkede beroligende og healende på mig. Du kommer hurtigere ind til kernen af problemstillingen, fordi du arbejder udfra det, du skaber, som bliver samtalepunktet mellem dig og terapeuten. På den måde kan du bedre se din egen problemstilling lidt mere udefra, end hvis du sidder som midtpunktet hos terapeuten. At skabe en figur af ler, som illustrerede min problemstilling. Og derefter ændre på situationen ved at tegne en tegning jeg kunne placere lerfiguren i et mere omsorgsfuldt og beskyttende miljø. Dette har virket healende og beroligende på mig. Mine egne indre processer er gået hurtigere og jeg er blevet bedre til finde mine egne iboende ressourcer, fordi de er blevet tydelige for mig under kunstterapi forløbet.” – Sus Gruner

Kunstterapi virker ofte overraskende stimulerende på mennesker, som er overvejende logisk funderet, da det åbner for den kreative højre hjernehemisfære samtidigt med at den venstre hjernehemisfære bliver involveret, og det bringer større balance mellem hjernehalvdelene.
Fornemmelsen af flow kommer gennem den højre hjerne hemisfære, men det er også ofte her at mange følelsesmæssige blokeringer sidder, så vi kommer ikke udenom at se på dem og arbejde med dem.

“Udbyttet af det, oplever jeg som, jeg er blevet ”større” inden i …” – Bettina

Kunstterapi er godt for børn og unge, som ofte kommer til kort overfor voksnes stærke verbale kommunikationsform. Det virker afspændende og følelsesforløsende, og unge, der er urolige og ukoncentrerede, kan fokusere og fordybe sig bemærkelses-værdigt længe, når de udtrykker sig i billedsprog.
Barnet får tid til fordybelse og reflektion i eget tempo. Leg og læring er tæt forbundet. Lige som i leg har vi i kunstterapi mulighed for at skabe situationer, der ligger mellem forestilling og virkelighed. Virkeligheden kan bearbejdes gennem billedsprog og materialer.

Kunstnere, som er gået i stå i deres kreative flow, kan have stor glæde af kunstterapi, da glæden ved at skabe kan genfindes, når kravet til præstationer sættes til side.
    I kunstterapien tager jeg altid udgangspunkt i dine behov i samråd med dig.

Udtalelse: Under kunstterapi kunne jeg tage hul på nogle aktuelle problemstillinger, jeg havde i mit liv, kigge nærmere på mine skyggesider og andre aspekter i forhold til det private og arbejdsliv. Ved hjælp af Stines dybe empatiske nærvær og vise tilgang kunne jeg se, hvordan jeg kunne skabe et dynamisk samarbejde mellem mine feminine og maskuline sider, og se lys i mørket i en fase, som var enorm betydningsfuld i mit liv. Det har givet mig mere åbenhed samt centrering, forståelse og rummelighed, som jeg har gavn af i mit hverdagsliv, relationer med andre og i min selvudvikling. Det var en stærk ressource oplevelse at være hos Stine. Kan varmt anbefales. – Alionah V. Larsen

Udtalelse: Jeg har haft fornøjelsen af at være sammen med Stine i et forløb. Udbyttet af det, oplever jeg som, at jeg er blevet ”større” inden i. En fornemmelse af mit rum til at takle de udfordringer livet byder på en mere hensigtsmæssig måde. Stine har med kunstterapien på en meget nænsom måde fået åbnet op til områder, der har givet erkendelser fra fortiden, der har gjort mig stærkere i det liv, jeg har nu. – Bettina Højsgaard

Udtalelse: Kunstterapien har for mig været en del af min personlige udvikling, som et led af en større proces. Særligt kendetegnet for denne terapiform, har været rummet, eller denne tilstedeværelse sammen med et andet menneske, hvor der ikke nødvendigvis fokuseres på det verbale, men at livet i mig, kan få et sprog igennem eksempelvis et billed, eller en figur i ler. Hvor følelserne, livet i min egen indre verden, taler og former sig til et sprog, der derefter kan sættes ord på og på en måde komme tilbage til mig igen, fordi jeg hermed er blevet mødt i, hvad jeg indeholdte i denne indre verden. Altså en god vej ind til mit indre jeg, som indbyder på en nænsom måde, at formulere hvordan jeg har det. Jeg kunne særligt godt lide at tegne med oliefarver, de var gode, grundet den måde man kunne bruge fingrene til at rette nogle af detaljerne til, så udtrykket på papiret blev det rigtige. Her var der også mange farver at vælge i mellem, så for mig kunne jeg altid komme frem til det – livet på papiret. Interessant var det så også at lave en bagsidetegning på, hvad jeg havde lavet, for derefter at forholde mig til, hvad det udviklede sig til. Det er stadig en del, jeg bruger i min verden, for min egen lille familie. Særligt ved kunstterapi er vejen til den indre verden, der ikke bliver gjort til skamme, eller hvor jeg som menneske ikke behøver at frygte at sige noget “forkert”. I kunstterapien er der plads til livet indeni, så hvis man som jeg, har haft svært ved at sætte ord på følelser eller oplevelser af, hvordan det føles at være mig, kunne kunstterapien åbne op for veje og bruge mine fingre som talerør, ved en tegning af blandt andre tegninger, en ørn der flyver over en græsmark og får øje på et lille dyr gemt nede i dybet af disse strå. På hvilken måde har kunstterapi gjort noget godt for mig? – Som en del af min egen proces, har kunstterapien bidraget til at livet som mig er okay. Dvs. Det har løsnet op for tanker og indre konflikter. Kunstterapien har bidraget med at udvikle både mit indre sprog og også min evne til at sætte ord på de følelser jeg har her og nu. – Jonas Hammarberg

Læs mere om kunstterapi i to artikler skrevet af Marianne Blus:
Magasinet Sundhed jan.2016 her
Liv & sjæl her
Samt:
Søndag 25.9.2017 af Annette Aggerbeck

 

 

Share Button